Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban és más elbeszélések

Puha kakasfej felállítása

Tartalom

Ameddig ér az a kabát, Addig egye fene magát!

Tararajra tararara. Vasas—Salamon Magyarózdon szintén a fonóházakat keresték fel az ijesztő maszkokba, jelmezekbe öltözött-csoportok. A szokást itt buduhálázásnak nevezték.

milyen gyógynövény az erekcióhoz pénisz lassú kezelése

A Csallóközben nagyobb csoportokban jártak a legények húshagyókedden. Női ruhát viseltek, cigánynak, katonának, koldusnak, menyasszonynak stb.

az erekció nem elég erős miért nem mindig merevedik az ember

A fejükre harisnyát húztak, vagy bekormozták, belisztezték az arcukat. A házaknál nagy felfordulást csaptak, és igyekeztek ételeket elcsenni.

Rónay Ernő: Krasznojárszk Tabéry Géza előszava Rónay Ernő regényéhez Őszinte leszek; — amikor e könyv szerzője, Rónay Ernő elhozta hozzám a kéziratát és közölte, hogy abban háborús és hadifogságban töltött idejének emlékeit jegyezte fel, nem fogadtam őt a legnagyobb bizalommal. A háborús élmények feltárását Barbusse-től és Remarque-tól kezdve számos hivatott író, a hadifogságbeli gyötrelmeket pedig Kuncz Aladár és Markovits Rodion legalábbis annyira kimerítették müveikben, hogy utánuk méltán merülhetett fel bennem a kérdés, mi mondanivalója lehet tul az ő mondókájukon egy had- és fogságviselt, ma negyvenéves férfinek, aki hozzá még puha kakasfej felállítása nem is művelte a szépirodalmat?! Annál inkább tudom azonban most hogy lapról-lapra fokozódott érdeklődéssel, sőt az izgalom lenyügözöttségével olvastam végig Rónay Ernő emlékiratait, — megbecsülni mindazt, amit az itt következő körkép elébem tárt. Rázós szekéren a világ legfenségesebb tájait utaztam be Rónayval.

Adományként lisztet, szalonnát, kolbászt kaptak. Az alakoskodókat dőréknek nevezték. Hasonló jellegű szokás él Mohán, ahol tikverőzésnek nevezik.

  • Egy középkorú úriember így szólt a Duna-parton: — Az én időmben a varjak az újpesti szigeten laktak — természetesen csak a pesti és Pest környéki honosságú varjak, amelyek a torzonborz, szinte megöregedett, megfehéredett, másvilágias Duna felett alkonyatonkint hazafelé tartottak.
  • Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban és más elbeszélések
  • Одного из пришельцев Элли представила как Синего Доктора, известного медика; он и объяснил людям все, что им предстояло сделать.
  • Если верить Галилею, она охотно содействовала ему, пока он не начал стаскивать с нее трусы, тогда и началась борьба.

A maszkos alakok bekormozzák a járókelőket, megpiszkálják a tyúkólakat. Az Eger környéki remélés szereplői ugyancsak változatos jelmezekben vonultak fel. Soraikban menyasszony, vőlegény, várandós asszony, kéményseprő, köszörűs, borbély stb. Észak-Bánátban, Verbicán hamvazószerdán tréfás hamvazkodás volt szokásban.

Egy legény lepedőbe burkolva, papírból készült püspöksüveggel a fején cipőpasztás dobozban hamut vagy kormot vitt magával. Egy másik legény papnak öltözött, kukoricaszárból készített keresztet vitt, másik négy pedig a feje fölött baldachin módjára pokrócot feszített ki. Aki engedte a hamvazást, annak csak egy keresztet rajzoltak a homlokára, aki ellenkezett, annak az egész arcát bekenték. A házaknál tojást, kolbászt csentek el. Kedveltek voltak a különféle állatmaszkok, medve, ló, kecske, gólya és mások.

Többnyire a fonóházakat keresték fel.

A medvét táncoltatták, a gólya a lányokat próbálta csipkedni, a kecskére alkudoztak. A néma jelenetektől, a pantomimszerű játéktól a párbeszédes formákig sokféle változata élt e dramatikus szokásoknak.

a pénisz hüvely használatával papírból készült pénisz

A farsangi állatmaszkos alakoskodókról Ujváry Zoltán fejezete bővebben szól, itt csak néhány példát említünk. A Drávaszögben a házakat felkereső maszkos alakok között ökör és medve is szerepelt. Négy-öt fiú rossz ruhába öltözött, az arcukra kakasmaszkot tettek. Úgy ugráltak a lányokra, mint a kakas a tyúkra.

Jutalmuk tojás volt, amit kosarakba gyűjtöttek. E szokásban puha kakasfej felállítása jól tükröződnek a termékenységvarázslás nyomai.

Különös természeti tünemény Vannak ilyenek. Néha egy folyó áradni kezd, anélkül, hogy a megfelelő meteorológiai előzmények igazolnák: szárazság volt az egész vonalon. Titkos, földalatti forrásokról beszél ilyenkor a találgató tudomány. Vagy egy rovarféle egyszerre észnélküli szaporodásnak ered, nem törődve a külső feltételekkel, lárvák és álcák idomtalan folyója szeli át az országutat, vasúti síneket, a nehéz mozdony kisiklik, megáll, lucskosan forognak egy helyben a kerekek.

A farsangi dramatikus játékok között ismert volt a lakodalmas és a halottas játék is. Medvesalján a farsangi puha kakasfej felállítása menyasszonynak is felöltöztek, és a házaknál lakodalmas énekeket énekeltek.

Elérhetőség

Hidvégen például három fonóház együtt játszotta el. Énekszóval vonultak végig a fiatalok kíséretében a falun.

Például a medvesalji Hidegkúton menyasszonynak öltöztetett bábut vagy egy menyasszonyt alakító lányt búcsúztattak és sirattak el farsang keddjén a mulatságot megszakítva. A Középső-Ipoly vidékén trágyahordó saroglyára rossz ládát vagy szalmazsákot tettek, ezt négy legény vitte a vállán.

Másik kettő a papot, illetve a kántort utánozta. Ének kíséretében égették el a szalmazsákot vagy ládát. A borsodi barkóságnál is a temetési paródia több változatát jegyezték fel.