Bejelentkezés

Fénykép felállítása gyermekeknél. Gyermekkép Magyarországon az es évek első felében « Prof. Dr. Kéri Katalin

fénykép felállítása gyermekeknél

Számos társasjáték is megjelent az es években, ezek azonban csak kevéssé tudták fejleszteni a gyerekek kooperatív munkálkodását, lévén, hogy rengeteg probléma adódott velük kapcsolatosan. Az újságok olvasói levelei szerint sok társasjáték szabályait nem lehetett megérteni, még a felnőtteknek is gondot okozott az értelmezésük.

PTE BTK Neveléstudományi Intézet – a http://kerikata.hu modernizált változata

Sokszor hiányzott e játékokból a dobókocka, a bábuk, és nem bizonyult tartósnak az anyaguk, a festésük sem. Összegzés A gyermekkép, illetve gyermekkortörténet vizsgálata az es évek vonatkozásában sem elválasztható a kor nő- és családtörténetétől, emberképétől, eszme- és mentalitástörténetétől, s a téma szorosan beágyazott a korszak politika- és társadalomtörténetébe.

Ebben az időszakban Magyarországon óriási országos propagandát kapott a gyermekvállalás támogatása, mert — egyrészt — ebben látták az extenzív, tervszámok bűvkörébe vont gazdasági fejlődés zálogát.

fénykép felállítása gyermekeknél

Az anya- és gyermekvédelmi intézkedések, az ig fennálló abortusztilalom, a gyermeknevelési intézményhálózat bővítése, illetve a sajtóból, rádióból és plakátokról áradó propaganda együttes eredményeként az es évek fénykép felállítása gyermekeknél felében Magyarországon valóban jelentős mértékben nőtt a születések száma, egész kontinensünkön egyedülálló értékeket produkálva.

S tették ezt abban az időszakban, amikor a nőktől anyai feladataik mellett elvárták azt is, hogy vegyenek részt a szocialista építésben, tanuljanak, vezessék a háztartást és legyenek aktívan politizáló párttagok vagy MNDSZ-aktivisták. A feltétlenül pozitívként értékelendő korabeli anya- és gyermekvédelmi jogi dokumentumok rendelkezései sem tudták azonban megoldani a gyermekvállalással járó nehézségeket.

A férjek, akik maguk is sokszorosan túlterheltek voltak ebben a korszakban, általában nem tudtak osztozni a gyermeknevelés gondjain. A többgenerációs családmodell éppen ebben az időben indult jelentős bomlásnak az új szocialista városok építésének hatására.

fénykép felállítása gyermekeknél

Komló, Sztálinváros, Kazincbarcika és a többi új település elsősorban a fiatalokat vonzotta, akik hirtelenében szüleik és rokonaik támogatása nélkül maradtak az új környezetben.

A kor nevelési eszményeiről beszámoló egykori pedagógiai írások is egyértelműen ezt támasztják alá.

Kapcsolódó cikkek

A korabeli szövegek elemzése és a történeti ikonográfiai vizsgálódások is azt bizonyítják, hogy a kor ideológusai s az őket kiszolgáló írók, fotósok, újságírók, fénykép felállítása gyermekeknél.

Szőke hajú, tiszta tekintetű kislányokkal próbálták szimpatikussá tenni a szovjet megszállást, a gyermeki ártatlanság kiemelésével akarták tisztává és szalonképessé tenni a totalitárius diktatúra szürke, ellátási gondokkal és szabadságjogok korlátozásával terhelt mindennapjait. A számszerűségében kétségkívül eredményesnek mondható, ám az emberi életminőség szempontjából igencsak ellentmondásos korszak történelmének csupán egyik szelete a korabeli gyermekkép jellegzetességeinek, változásának vizsgálata.

Kutatásainkat — bár igyekeztünk széles és sokrétű forrásbázisra alapozni — a fénykép felállítása gyermekeknél feltétlenül bővíteni szeretnénk.

fénykép felállítása gyermekeknél

Jegyzetek [ ] Glatz Ferenc: Az ún. Kádár-korszak kutatásáról.

In: Magyarország társadalomtörténete Budapest, Budapest In: Nők Lapja, Nők Lapja, Óvodai Nevelés, A tanulmány megjelent az Iskolakultúra Share this:.